De 4 temperamenter II

Det sangvinske temperament II

Det koleriske temperament II

Det melankolske temperament II

Det flegmatiske temperament II

God fornøjelse på de næste sider

Sidst opdateret: 2016:06:27